• Advokatfirman Wingqvist
    Advokatfirman Wingqvist är en affärsjuridisk byrå med specialkompetens på skatteområdet. Våra kunder består av såväl företag som revisorer och privatpersoner.
  • Vår Verksamhet
    Advokatfirman Wingqvist har mångårig erfarenhet av kreativ problemlösning för små och medelstora företag och deras ägare. Byrån är rekommenderad som en av de ledande på skatteområdet i den internationella advokatförteckningen Legal 500.
Hem

Svensk och internationell skatterätt samt affärsjuridik

Advokatfirman Wingqvist är en affärsjuridisk byrå med specialkompetens på skatteområdet. Våra kunder består av såväl företag som revisorer och privatpersoner.

Skatterådgivning i Stockholm

Vår rådgivning inom företagsbeskattning är inriktad mot ägarledda företag, där vi sätter företagsledaren i centrum. Vi anser att duktigt entreprenörskap skall avspegla sig, inte bara i ett välmående företag utan också i företagsledarens egen ekonomi. Både under verksamhetstiden och när det en dag blir dags för exit, genom generationsskifte eller annan form av företagsöverlåtelse.

Visste du att Byrån är rekommenderad i den internationella advokatförteckningen Legal 500?