Internationellt

Sveriges affärer med utlandet är omfattande. Fler och fler svenska företag etablerar verksamhet internationellt. Även hos privatpersoner har intresset för att arbeta och bo utomlands ökat. Denna utveckling ger upphov till många frågeställningar som kräver kvalificerad rådgivning.

Advokatfirman Wingqvist har lång erfarenhet av internationell beskattning och biträder såväl vid komplicerade bolagstransaktioner och uppbyggnad av bolagsstrukturer mellan olika länder som i samband med utflyttning, internationella arvsfrågor mm.

Vi biträder även i ärenden som rör frivillig rättelse och redovisning av utlandskonton mm.