Kontakt
Lennart Wingqvist är advokat sedan 1986. Han har bakgrund i skattedomstol och har även arbetat med skattelagstiftning inom regeringskansliet.

Lennart Wingqvist har lång erfarenhet av att biträda skattskyldiga vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser och har drivit flera prejudicerande mål i högsta instans. 

Kontakt:

Birger Jarlsgatan 2, 5 tr 114 34 Stockholm
Tel: 0046-8-6796720
E-mail: lennart@wingqvist.se

Bakgrund:

Jur kand
Tingsmeritering Stockholm
Kammarrätten i Stockholm
Budgetdepartementet
Skattekonsult
Advokatfirman Wingqvist